Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Avand in vedere reglementarile cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membere UE si care se aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa confirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele tale personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiezi conform legii. In acest scop, regasesti mai jos elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunosti pe aceasta tema, in calitatea de “persoana vizata”. 

Ce inseamna prelucrarea datelor 

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin “prelucrare de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergere sau distrugerea. 

In calitatea sa de operator de date cu caracter personal, ALL4ALL CUSTOMERS SRL va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate. 

Ce date cu caracter personal prelucram? 

Datele personale pe care le prelucram pot fi: 

 • data de identificare precum: nume si prenume, CNP, serie si numar act de identitate/date pasaport, data nasterii, cetatenie, semnatura, imaginea 
 • date privind studiile si formarea profesionala, locul de munca; 
 • date financiare si tranzactionale 
 • date de stare civila, date privind membrii familiei 
 • date de contact: adresa de domiciliu/resedinta, adresa de e-mail, numar de telefon 

Datele pot varia in functie de caracteristicile produselor pentru care soliciti serviciile noastre sau in legatura cu care iti manifesti interesul, de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de catre ALL4ALL CUSTOMERS SRL. Datele cu caracter personal pot fi obtinute direct de la client/potential client sau de la terti (de exemplu, furnizori de lead-uri). 

In ce scop prelucram datele tale personale 

Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri: 

 • furnizarea de consultanta financiar-bancara; 
 • marketing (promovarea oricaror produse si servicii ale ALL4ALL CUSTOMERS SRL, dar si ale bancilor partenere, reclama/publicitate, activitati specifice de marketing precum studii de piata, profilari, segmentari); 
 • indeplinirea obligatiilor legale (de exemplu, derulare de actiuni de audit sau obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat, precum ANAF); 
 • in scopuri statistice 

Ce se intampla daca nu doresti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre ALL4ALL CUSTOMERS SRL? 

Initierea si derularea relatiei de afaceri pot fi efectuate doar in baza prelucrarii datelor cu caracter personal. In cazul in care nu doresti sa ne furnizezi informatiile necesare sau te opui prelucrarii ulterioare a acestora, vom fi in imposibilitatea inceperii respectiv continuarii relatiei de afaceri. 

Prelucrarea datelor in scop de marketing face posibila informarea ta in legatura cu noutatile si ofertele ALL4ALL CUSTOMERS SRL si ale bancilor partenere. Poti solicita oricand intreruperea prelucrarii in acest scop, fara ca relatia de client sa fie afectata. 

Catre cine pot fi trimise datele cu caracter personal? 

Potentialii destinatari ai transferurilor de date pot fi: 

 • institutiile financiar-bancare partrenere 
 • companii partenere de brokeraj 
 • terti subcontractati (ex prestatori servicii postale) 
 • birouri de organizare a bazelor de date (de tipul Biroul de Credit si Centrala Riscului de Credit); 
 • ANAF 
 • Alte autoritati competente (pentru indeplinirea obligatiilor legale); 
 • Mandatari/imputerniciti in scopul realizarii intereselor legitime ale ALL4ALL CUSTOMERS SRL (ex: firme de avocatura); 

Care sunt drepturile tale privind protectia datelor personale? 

Incepand din data de 25.05.2018, Regulamentul UE2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal, precum: 

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicile prelucrarii acestora in relatia ta cu ALL4ALL CUSTOMERS SRL; 
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine din partea societatii noastre, fara intarzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc; 
 • Dreptul la stergere: iti poti exprima dreptul de a iti fi sterse datele din evidenta ALL4ALL CUSTOMERS SRL, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniu protectiei datelor cu caracter personal; 
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci cand persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor; 
 • Dreptul la portabilitatea datelor: posibilitatea de a ne solicita transmiterea datelor personale furnizate de tine, intr-un format structurat utilizat in mod current si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar daca aceasta operatiune este conform capacitatilor tehnice ale ALL4ALL CUSTOMERS SRL. 
 • Dreptul de opozitie: dreptul de a te opune, din motive intemeiate si legitime legate de situatia ta, ca datele care te vizeaza sa faca obiectul unei prelucrati, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In acest sens, va trebui sa adresezi o cerere scrisa catre ALL4ALL CUSTOMERS in care sa mentionezi datele asupra carora soliciti opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia ta particulara 
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea ta de a solicita companiei noastre de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa; 
 • Dreptul de a depune plangere in fata Autoitatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) 
 • Dreptul de a te adresa justitiei 

Cat timp sunt prelucrare datele personale de catre ALL4ALL CUSTOMERS SRL? 

Datele tale pot fi prelucrate pe perioada in care esti clientul ALL4ALL CUSTOMERS SRL precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor tale, ne poti contacta folosind urmatoarele metode de comunicare: 

 • Pe site-ul www.e-consultanta.ro la sectiunea “Contact”
 • Prin e-mail la adresa: DPO@e-consultanta.ro 

Echipa ALL4ALL CUSTOMERS SRL